antyplagius@n-dms.com +48 791-757-177

ANTYPLAGIUS

niezależna językowo analiza porównawcza tekstów

Sprawdź!

O programie

Antyplagius jest jednym z wyników badań naukowych nad algorytmami z rodziny text-mining [1-3]. Wykonuje analizę podobieństwa pomiędzy danymi tekstowymi.

Nie zawiera zaimplementowanych reguł słowotwórczych zależnych od języka i bazuje na autorskich algorytmach uniwersalnych językowo. Dzięki temu umożliwia analizę dokumentów napisanych w językach o korzeniach europejskich.

Wynikiem analizy są:
a) fragmenty tekstu uznane za podobne oraz
b) wykres zależności pomiędzy dokumentami.
[1] NIEWIAROWSKI, Artur. Similarity detection based on document matrix model and edit distance algorithm. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, [S.l.], v. 26, n. 3–4, p. 163–175, dec. 2019. ISSN 2299-3649. Available at: https://cames.ippt.pan.pl/index.php/cames/article/view/277
[2] NIEWIAROWSKI, Artur. Short text similarity algorithm based on the edit distance and thesaurus. Technical Transactions, Y. 113, iss. 1-NP, p. 159-173, 2016. ISSN: 2081-2671. Available at: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/29167
[3] NIEWIAROWSKI, Artur; STANUSZEK, Marek. Parallelization of the Levenshtein distance algorithm. Technical Transactions, Y. 111, iss. 3-NP, p.109-122, 2014. ISSN: 2081-2671. Available at: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/30352

Cechy produktu

  • Analiza dokumentów, których znaki pochodzą z alfabetu łacińskiego
  • Analiza dokumentów napisanych cyrylicą (w tym możliwość automatycznej transkrypcji do alfabetu łacińskiego)
  • Analiza dokumentów napisanych w piśmie chińskim (wersja beta)
  • Prywatność: analiza wykonywana wyłącznie na komputerze lokalnym (na podstawie własnych baz lokalnych) - program nie wysyła plików na serwer
  • Raport w postaci graficznej oraz ze wskazaniem przedziałów i fragmentów uznanych za podobne (plik html)
  • Możliwość dostosowania parametrów analizy do badanych dokumentów, w tym m.in.: stopnia podobieństwa wyrazów oraz wielkości przerw w ciągłości zdań
  • Program odporny na przekłamania w postaci: podmiany znaków, błędów ortograficznych i gramatycznych, jak również okazjonalnych podmian wyrazów
  • Brak wbudowanych ograniczeń dotyczących analizy (m.in. wielkości i liczby analizowanych dokumentów). Jedynym ograniczenie są parametry komputera, na którym analiza jest wykonywana
  • Rodzaje plików poddawanych analizie: .txt, .pdf, .docx, .pptx, .odt, .htm, .html, .rtf
  • Wymagane parametry komputera: Windows 10 (lub nowszy), Linux (najnowszy Wine); zalecane: min. 4GB RAM, min. 4-rdzeniowy procesor.

Główne okna programu

Fragment raportu porównania cytatu napisanego w dwóch podobnych językach: hiszpańskim i portugalskim

Fragment raportu porównania cytatu napisanego w dwóch podobnych językach: hiszpańskim i portugalskim

Cena

Wersja produktu Liczba licencji* Cena netto (brutto) Rodzaj licencji
Klient niekomercyjny 1 130 zł (159,90 zł) 1 rok
Klient niekomercyjny 1 450 zł (553,50 zł) 5 lat
Klient komercyjny 1 130 zł (159,90 zł) 1 rok
Klient komercyjny 1 500 zł (615 zł) 1 rok (+ wsparcie techniczne)
Klient komercyjny 100 9500 zł (11685 zł) 1 rok
Klient komercyjny 100 40000 zł (49200 zł) 1 rok (+ wsparcie techniczne)
* licencja przyporządkowana jest do indywidualnego konta użytkownika w systemie operacyjnym

Zakup

Uprzejmie informujemy, że zakupu oprogramowania można dokonać poprzez nasz sklep internetowy sklep.n-dms.com.


Zapraszamy do kontaktu


New Data Mining Systems sp. z o.o.
Dział obsługi klienta: antyplagius@n-dms.com

Odpowiadamy w godzinach: 9:00 - 17:00 (od poniedziałku do piątku)